Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi luôn hiểu rằng khi truy cập website Quốc Sắc Thiên Hương, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ các quy định của pháp luật và nỗ lực cao nhất.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Quý khách truy cập website Quốc Sắc Thiên Hương. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên website Quốc Sắc Thiên Hương, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

line

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Để gửi thắc mắc hoặc đặt hàng sản phẩm Quốc Sắc Thiên Hương, Quý khách cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau
- Họ tên, tuối, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng
- Những thông tin khác mà khách hàng cung cấp

line

BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Quý khách trên máy chủ và bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Quốc Sắc Thiên Hương thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ

line

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục tiên của Quốc Sắc Thiên Hương là mang lại cho Quý khách hàng những sản phẩm chất lượng. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách nhằm:
- Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Quý khách
- Gửi email thông báo các chương trình khuyến mại, các sự kiện của chúng tôi
- Thống kê và cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi

line

TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong một số trường hợp dưới đây:
- Chúng tôi được quý khách đồng ý tiết lộ những thông tin này.
- Bên thứ ba mà quý khách ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của quý khách.
- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Chia sẻ

Sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Nội tiết tố nữ estrogen có vai trò quan trọng cho sức khỏe phụ nữ. Sự thiếu hụt estrogen khiến cơ thể có nhiều thay đổi...

Chi tiết...

Đặt câu hỏi

Gửi đi