Điểm bán Quốc Sắc Thiên Hương tại Vĩnh Phúc

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Chuộng Hòa Loan, Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 01672.746.188
2 QT Số 25 Vĩnh Tường Yên Thịnh, Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 01668.876.576
3 QT Kiên Hữu Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc 0975.809.947
4 QT Trịnh Thị Nhung Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc 0981.137.789
5 NT Nhật Xuân Đường Quang Trung, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 01649.069.532
6 Quầy thuốc Số 20 566 Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 01698.355.999
7 NT Số 1 Số 2, Sóc Sơn, Trưng rắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0912.118.419
8 QT GPP Số 31 20 Võ Thị Sáu, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 0906.144.999
9 QT Hoa Tường Hoàng Hoa, Tam Dương, Vĩnh Phúc 0985.859.715
10 NT Số 07- Nhung Thông TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 01686.401.886
11 NT Thái Vinh Triệu đề , Lập Thạch, Vĩnh Phúc 0985.193.731

Chia sẻ

Sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Nội tiết tố nữ estrogen có vai trò quan trọng cho sức khỏe phụ nữ. Sự thiếu hụt estrogen khiến cơ thể có nhiều thay đổi...

Chi tiết...

Đặt câu hỏi

Gửi đi