Điểm bán Quốc Sắc Thiên Hương tại Trà Vinh

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Đại lý Thanh Ngọc 19 tt Cầu Ngang, Lầu Ngang, Trà vinh 0913755157
2 Nhà Thuốc Hữu Nghĩa 129 Phan Đình Phùng, K1, P6, TP Trà Vinh, Trà Vinh 0743680468
3 Nhà Thuốc Dân Thành 70 Lý Thường Kiệt, P.3, TP. TV 0743853423
4 Nhà Thuốc Bác Huệ Quần 119 Lê Lợi, p.3, TP. TV 0743585838
5 Nhà Thuốc Thành Cao 42 Nguyễn Thị Minh Khai, K1, P.2, TP. TV 0743865296
6 Quầy Thuốc Phúc Trầm Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Càng long, TV 0917549539
7 Nhà thuốc Bắc Bảo Thọ Đường Số 4 Hùng Vương, p.4, Tp. TV 0743854196
8 Đại Lý Ngọc Điệp ChỢ Song Lộc, Xã Lương Hòa A,  Châu Thành, TV 0743523525
9 Quầy Thuốc Thanh Quyên Chợ Tân An, Càng Long, TV 0916343232
10 Nhà Thuốc Hà Anh Chợ Dân Thành, Duyên Hải, TV 0972128332
11 Nhà Thuốc Nhuận Hòa Đường K4, TT Cầu Kè, H. Cầu Kè, TV 0939689248
12 Nhà Thuốc Bắc Vĩnh Minh 64 K1, P.1, Duyên Hải, TV 0939770520
13 Đại Lý Minh Đức Chợ Cầu Ngang, Cầu Ngang, TV 0919480927
14 Đại Lý Đăng Tiếng 243 Ấp Chà Và, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, TV 0743827312
15 Quầy Thuốc Bình An K6 TT Càng Long, H. Càng Long, TV 0743885599
16 Quầy Thuốc Thảo Vân Chợ Càng Long, Càng Long, Trà Vinh 01683911206
17 Nhà Thuốc Bắc Đức Tế Đường K1, TT Tiều Cần, H. Tiều Cần, Trà Vinh 0743824092
18 Quầy Thuốc Phước Lợi K1, TT Tiều Cần, H. Tiều Cần, Trà Vinh 0939558188
19 Quầy Thuốc Như Hảo 17 Khu Minh Thuận A, Cầu Ngang, TV 0166644804
20 Nhà Thuốc Thành Cao 2 322, K2, TT Châu Thành, Trà Vinh 0743892419
21 Nhà Thuốc Bắc Đức Thành 107 Lý Thường Kiệt, p., TP. Trà Vinh, TV 0982413409
22 Đại Lý Mỹ Diệu ấp Nguyệt Lăng A, Bình Phú, Càng Long, TV 0984265177
23 Đại Lý Hoa Việt K5, TT Cầu kè, Cầu kè, TV 0743834072
24 Đại Lý Chánh Hiệp K1, TT Tiều Cần, H. Tiều Cần, Trà Vinh 0939602968
25 Quầy thuốc Gia Phú Huyền hội, Càng Long, TV 0919898797

Chia sẻ

Sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Nội tiết tố nữ estrogen có vai trò quan trọng cho sức khỏe phụ nữ. Sự thiếu hụt estrogen khiến cơ thể có nhiều thay đổi...

Chi tiết...

Đặt câu hỏi

Gửi đi