Điểm bán Quốc Sắc Thiên Hương tại Quảng Nam

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Hiệu thuốc 190 Ái  Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam 051103865218
2 NT Huy Xuân 1 Ái  Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam 0983865218
3 HT Thanh Hải Thị trấn thành mỹ -Nam Giang - Quảng Nam 0905 683 261
4 QT 355 - Anh Toàn Khối Hà My Tây-P. điện Dương- TX điện Bàn- Q.Nam 0933 613 494
5 Hiệu thuốc 317 Chợ Phú Hương - Đại Quang- Đại Lộc 05103 846 347
6 Hiệu thuốc 199 Đại Cường -Đại Lộc - Quảng Nam 05103 772 758
7 QT 146(nhân) Trà Kiệu - Duy Xuyên - Quảng Nam 0128 465 4695
8 QT Thân Tuấn Chợ Điện Nam - Thị xã -Điện Bàn 0121 948 8979
9 QT Hùng Hương Ngã 3 chợ hương An- Quế Sơn- Quảng Nam 05103 886 975
10 Hiệu thuốc 161 Thị trấn  Kiểm Lâm - Duy xuyên - Quảng Nam 05103 731 155
11 Quầy thuốc 204 Đông Gia - Đại Minh -  Quảng Nam 0121 571 1357
12 NT Tiến Đạt Chợ bến dầu - đại Thạnh  Quảng Nam 01229 455 561
13 NT NGỌC PHƯỚC Thị trấn nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam 0903 566 676
14 Hiệu thuốc 440 Đại Hưng- Đại Lộc- Quảng Nam 05103 974 652
15 NT Duy Trí - A Năm Đối diện cây xăng Phong Thử- TX Điện Bàn- Quảng Nam 0914 036 252
16 HT Hồng Tuyết Cảng kỳ Hà- Thị Trấn Núi Thành- Quảng Nam 0914 167 469
17 NT Mai Anh 15 Nguyễn Du- Tam Kỳ- Quảng Nam 05103 851 662
18 QT Minh Trâm P Điện Hòa -TX Điện Bàn -Quảng Nam 0905 173 248
19 Hiệu thuốc 464 Bình Giang - Thăng Bình - Quảng Nam 0934 958 424
20 ĐLTT Ngọc Dung Thị trấn Hà Lam- Thăng Bình -Quảng Nam 0935 785 334
21 QTT Mỹ Hoa Thôn 4 - Bình Giang - Thăng Bình 0944 592 295
22 NT Phúc Tin Lô 55 A- Số 09 Nguyễn Dục- TT Thương Mại 
-thành phố Tam kỳ - Quảng Nam
05103 829 290
23 Quầy thuốc tây 193 Khu 7, TT ái Nghĩa, Đại Lộc , Quảng Nam 01695 445 668
24 HT Phương Uyên Điện Hồng- Điện Bàn - Quảng Nam 0935 854 571
25 QT Bích Sương Thị trấn Đông Phú - Quế Sơn - Quảng Nam 0905 621 545
26 QT Thiên Nga Ngã 3 Bình Quý- Thăng Bình - Quảng Nam 0905 371 127

Chia sẻ

Sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Nội tiết tố nữ estrogen có vai trò quan trọng cho sức khỏe phụ nữ. Sự thiếu hụt estrogen khiến cơ thể có nhiều thay đổi...

Chi tiết...

Đặt câu hỏi

Gửi đi