Điểm bán Quốc Sắc Thiên Hương tại Phú Thọ

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Diệu Hương Kiot A34 chợ Trung tâm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 0988.088.528
2 Nhà thuốc Thanh Huy Chợ Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0986.410.171
3 Quầy thuốc số 14 CN Dược Cẩm Khê Xương Thịnh, Cẩm Khê, Phú Thọ 0978.479.982
4 Quầy thuốc số 5 - CN Dược Thanh Ba Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ 0977.557.322
5 Quầy thuốc số 15 - CN Dược Yên Lập Ngọc Lập - Yên Lập - Phú Thọ 01687.976.514
6 Quầy thuốc Phương Liên Thị trấn Thanh Ba, H. Thanh Ba, Phú Thọ 0943.034.014
7 Quầy thuốc số 21 CN Dược Thanh Sơn Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn, Phú Thọ 0985.124.838
8 Quầy thuốc số 21 CN Dược Tân Sơn Lai Đồng, Tân Sơn, Phú Thọ 0915.959.442
9 Quầy thuốc số 62 CN Dược Thanh Sơn Văn Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ 0977.276.586
10 Quầy thuốc số 22 - Công ty CPTM Y dược Sao Đỏ Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ 0975.892.448
11 Quầy thuốc số 23 CND Phù Ninh Xã Phù Ninh, H. Phù Ninh, Phú Thọ 0977.867.819
12 Quầy thuốc số 27 CN Dược Tân Sơn Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ 0965.004.028
13 Quầy thuốc Anh Quân Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ 0974.505.966
14 Quầy số 6 CN dược Thanh Ba Khu 12 TT Thanh Ba, H. Thanh Ba, Phú Thọ 01635.587.062
15 Quầy số 25 CN dược Thanh Ba Minh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ 0984.168.658
16 Quầy số 34 CN dược Cẩm Khê Đồng Cam- Cẩm Khê - Phú Thọ 0962.314.790

Chia sẻ

Sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Nội tiết tố nữ estrogen có vai trò quan trọng cho sức khỏe phụ nữ. Sự thiếu hụt estrogen khiến cơ thể có nhiều thay đổi...

Chi tiết...

Đặt câu hỏi

Gửi đi