Điểm bán Quốc Sắc Thiên Hương tại Hải Dương

Huyện Tứ Kỳ

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Thanh Tú Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương 0988 748 837
2 Quầy thuốc Tính Hảo Thị Tứ Quang Phục- Tứ Kỳ- Hải Dương 0987 307 191
3 Đại lý bán thuốc cho Doanh nghiệp Hưng Đạo- Tứ Kỳ- Hải Dương 0979 825 823
4 Trạm Y tế Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp- Tứ Kỳ- Hải Dương 0987 087 847
5 Quầy thuốc Tuấn Long Văn Tố- Tứ Kỳ- Hải Dương 0979 336 489
6 Quầy thuốc Ngọc Lan Thị tứ Hưng Đạo- Tứ Kỳ- Hải Dương 0975 805 293
7 Quầy thuốc số 16 Công Lạc- Tứ Kỳ- Hải Dương 0982 832 778
8 Y sĩ tư nhân Quang Trung- Tứ Kỳ- Hải Dương 0169 744 4599
9 Trạm Y tế Hà Kỳ Hà Kỳ- Tứ Kỳ- Hải Dương 0163 326 1584
10 Quầy thuốc Tùng Dương Thị tứ Hưng Đạo- Tứ Kỳ- Hải Dương 0973 582 265
11 Trạm Y tế Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp- Tứ Kỳ- Hải Dương 0986 829 389
12 Trạm Y tế Quảng Nghiệp Quảng Nghiệp- Tứ Kỳ- Hải Dương 0169 696 3198
13 Quầy thuốc Tình Tuế Thị tứ Quang Phục- Tứ Kỳ- Hải Dương 0167 860 9765
14 Quầy thuốc số 04 Tân Kỳ- Tứ Kỳ- Hải Dương 0166 440 7229

Huyện Gia Lộc

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Chi nhánh Công ty CP Dược VTYT HD tại huyện Gia Lộc 337- Nguyễn Chế Nghĩa- TT Gia Lộc- HD 0128 223 0400
2 Quầy thuốc số 14 Đồng Quang- Gia Lộc- HD 0962 911 392
3 Quầy thuốc  số 16 Thôn Cao Duệ- Nhật Tân- Gia Lộc- HD 0904 317 542
4 Quầy thuốc số 08 Chợ Bóng- Quang Minh- Gia Lộc- HD 0975 986 916
5 Quầy thuốc số 09 Chợ Bóng- Quang Minh- Gia Lộc- HD 0169 983 7622
6 Quầy thuốc số 10 Chợ Phe- Hồng Hưng- Gia Lộc- HD 0166 907 3263
7 Quầy thuốc số 11 Quán Chắm- Hoàng Diệu- Gia Lộc- HD 0974 163 931
8 Quầy thuốc số 02 166 Nguyễn Chế Nghĩa- TT Gia Lộc- HD 0989 632 799
9 Quầy thuốc số 13 TT Gia Lộc- Gia Lộc - HD 0934 420 022
10 Quầy thuốc Tiến Đạt Tân Hưng- Thạch Khôi- HD 0166 328 8222
11 Quầy thuốc Phạm Thị Tâm Thống nhất – Gia Lộc 0976.278.256
12 Quầy thuốc 04 Phương Hưng – Gia Lộc  
13 Nhà Thuốc Lý Thăng Thị trấn Gia Lộc  
14 Đại lý số 43 Thị trấn Gia Lộc  

Huyện Ninh Giang

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy số 03 Vinh Hòa- Ninh Giang- HD  
2 Quầy thuốc Thanh Huyền 101 Khu 3- TT Ninh Giang- HD 0988 345 121
3 Quầy thuốc số 28 Vinh Hòa- Ninh Giang- HD  
4 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nến Hồng Đức- Ninh Giang- HD  
5 Quầy thuốc Lộc Hường Đồng Tâm- Ninh Giang- HD  
6 Quầy số 13 Khu 3- TT Ninh Giang- HD  
7 Quầy thuốc Nguyễn Thị Cuối Đông Xuyên- Ninh Giang- HD  
8 Quầy số 06 An Đức- Ninh Giang- HD  
9 Quầy thuốc Phạm Văn Sáu Quyết Thắng- Ninh Giang- HD  
10 Quầy thuốc số 12 108 Trần Hưng Đạo- Ninh Giang - HD 03203 767 141
11 Quầy thuốc Lê Thị Hằng Hoàng Hanh- Ninh Giang- HD  
12 Quầy thuốc Thanh Hòa Khu 3- TT Ninh Giang- HD  
13 Quầy trung tâm Khu 3- TT Ninh Giang- HD  
14 Quầy thuốc số 7 Hồng Phúc- Ninh Giang- HD  
15 Đàm Thị Nghĩa Khu3 _ TT Ninh Giang 03203766302
16 Trình Thị Hải Yến Vĩnh Hòa _ Ninh Giang 0975245300
17 Nguyễn Thị Thêu Ứng Hòa_ Ninh Giang 0973649074
18 Quầy Thuốc Ngọc Yến Đông Xuyên _ Ninh Giang 0974721556
19 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thanh Huyền Quầy thuốc trung tâm 0988345121
20 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Hằng Hồng Dụ-Ninh Giang  
21 Quầy Thuốc Lê Thị Thủy Quyết Thắng-Ninh Giang 0985 493 548

Huyện Thanh Hà

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Trung tâm 066 Bình Hà- TT Thanh Hà 03203 815 151
2 Đại lý Nguyễn Thị Thùy Dương Thanh Thủy- Thanh Hà 0977 838 710
3 Quầy thuốc số 08 Phố Mới- TT Thanh Hà 0974 227 041
4 QT Nguyễn Văn Toại Chợ hệ - Thanh Hà - Hải Dương 0984.655.633
5 QT Vũ Thị Hằng Thanh Xuân - Thanh Hà - Hải Dương 0979.807.685
6 QT Mạc Thị Minh Quầy Trung Tâm - Thanh Hà - Hải Dương 0946.597.862
7 QT Nguyễn Thị Thùy Dương Thanh Thủy - Thanh Hà - Hải Dương 0988.515.106
8 QT Nguyễn thị Hiển Tân Việt - Thanh Hà- Hải Dương 0986.376.802
9 QT Nguyễn Thị Hải Yến Quầy số 3 - Thị Trấn Thanh Hà- Hải Dương 0987.391.848

Huyện Bình Giang

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Trung Tâm BG 50 Phạm Ngũ Lão TT Kẻ Sặt BG  
2 Quầy 19 Nhữ Văn Thạo  Nhữ Thị- Thái Hoà- Bình Giang 0962928099
3 Quầy 07 Đào Kim Ngân 20 Đường Thanh Niên- Bình Giang 0912524734
4 Quầy 18 Nguyễn Thị Lan Nhân Quyền- Bình Giang  
5 Quầy 13 Nguyễn Thị Duyên Tân Hồng- Bình Giang  

Huyện Cẩm Giàng

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy 15 Phạm Thị Hạnh  Chợ Văn Thai- Cẩm Giàng 0982780856
2 Quầy 01 Nguyễn Thị Thảo Phố ghẽ - Cẩm Giàng 0986260617
3 Quầy 36 Vương Thị Thanh Chợ Phí Xá- Cẩm Hoàng 01688535448
4 Quầy 09 Phạm Thị Hoài Chợ Phú Lộc- Cẩm Vũ 0916449798
5 Quầy 33 Lê Thuỳ Dương Lai Cách - Cẩm Giàng 01674045578
6 Quầy 85 Phan Thị Quế Chợ Ghẽ- Cẩm Giàng 0972520764
7 Vũ văn Long Q21 Chợ phí- Cẩm Hoàng 0968311718

Huyện Nam Sách

STT Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc số 04 Tiền Trung- Nam Sách 03203 753 320
2 Quầy Trung tâm Nam Sách 0985 576 334
3 Quầy Lương Đình Thêu Trạm y tế xã Nam Hưng - Nam Sách 0963333291
4 Quầy Đàm Thị Huế Chợ Rồng - xã Thanh Quang  - Nam Sách 01645356295
5 Quầy Vũ Thị Ninh Đột Hạ - Nam Tân - Nam Sách 0915118445
6 Quầy Nguyễn Thị Liễu Chợ Rồng-Thanh Quang- Nam Sách 0988342731

Huyện Thanh Miện

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc số 01 Khu 3- TT Thanh Miện 0124 832 7437
2 Quầy thuốc số 04 Hồng Quang- Thanh Miện 0167 354 9169
3 Quầy thuốc số 10 Thanh Giang- Thanh Miện 03203 739 376
4 Y sĩ điều trị Bằng Bộ- Cao Thắng- Thanh Miện 0983 719 784
5 Quầy thuốc số 5 Lam Sơn- Thanh Miện 0169 808 7558
6 Quầy đại lý số 23 Cao Duệ- Cao Thắng- Thanh Miện 0168 967 5783
7 Quầy đại lý số 07 Đoàn Tùng- Thanh Miện 03203 735 375
8 Quầy đại lý số 12 Thanh Tùng- Thanh Miện 0977 004 818
9 Quầy thuốc Trương Thị Bích Cao thắng thanh miện 0983719784
10 Quầy Nguyễn Thị Na Phạm kha thanh miện 01683677294

Huyện Kinh Môn

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc số 06 Đường Thanh Niên- TT Kinh Môn- HD 0988 748 837
2 Quầy thuốc Nguyễn Thị Độ Phố Phúc Lâm- TT Kinh Môn- HD 0987 307 191
3 Quầy thuốc Nguyễn Văn Tĩnh Phạm Mệnh- Kinh Môn- HD 0979 825 823
4 Quầy thuốc trực thuộc Lạc Long Kinh Môn- HD 0987 087 847
5 Quầy trực thuộc Phúc Thành Kinh Môn- HD 0979 336 489
6 Quầy trung tâm Phúc Lâm- TT Kinh Môn- HD 0975 805 293
7 Quầy trực An Sinh Kinh Môn- HD 0982 832 778
8 Quầy thuốc Nguyễn Thị Huệ TT Minh Tân- Kinh Môn- HD 0163 326 1584
9 Quầy trực thuộc Thăng Long Kinh Môn- HD 0973 582 265
10 Quầy thuốc Nguyễn Thị Giang Kinh Môn- HD 0986 829 389
11 Quầy trung Tâm Lê thị Tâm

Phố Phúc Lâm - TT Kinh Môn - huyện

Kinh Môn - tỉnh Hải Dương
0915,314,811
12 Quầy Lý Minh Tân

TT Minh Tân - H.Kinh Môn - HD

01626015256
13 Quầy Nguyễn Thị Mai

TT Kinh Môn - Kinh Môn - HD

0982 214 766
14 Quầy Nguyễn Thị Hiền

TT Kinh Môn - Kinh Môn - HD

0168.5521.332

Huyện Kim Thành

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Lưu thị Nguyên

Ngũ Phúc, Kim Thành, Dương

0977 635 631
2 Quầy thuốc Nguyễn thị Thúy Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương 0165 594 0455
3 Quầy thuốc Vũ thị Kim Anh Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương 0127 9298 486
4 Quầy thuốc Trần Thị Chuyền Phố Ga- TT Phú Thái- Kim Thành- HD 0169 744 4599
5 Quầy thuốc Trần Thị Chung Chợ Kim Anh - Xã Kim Anh - KT - HD 0989 339 938
6 Quầy thuốc Hoàng Thị Chinh Kim Xuyên - KT - HD 0961 908 682
7 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hạnh Lai Khê - KT - HD 0904.069.799
8 Quầy thuốc Vũ Thị Ngân Đồng Gia - KT - HD 0986.337.289

Thị xã Chí Linh

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chợ Sáng, Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, TX Chí Linh, HD

0984 472 844
2 Quầy thuốc Dương Thị Minh Nguyệt Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, Tx Chí Linh, HD 0164 456 4789
3 Quầy thuốc Vũ Thị Hà Lôi Động, phường Cộng Hòa, Tx Chí Linh, HD 0166 796 2887
4 Quầy thuốc Đỗ Thị Thúy Nga Bình Dương, Bình Giang, phường Phả Lại, TX Chí Linh, HD  
5 Quầy thuốc trung tâm 119 đường Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, HD 03203 882 252
6 Quầy thuốc Vũ Thị Thúy Thôn Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, TX Chí Linh, HD 0168 575 5856
7 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nhung 11B Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, HD 0169 656 5341
8 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nga Thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, TX Chí Linh, HD 0129 216 1686
9 Quầy thuốc Đỗ Thị Quy KDC Trại Sen, phường Văn An, TX Chí Linh, HD 0164 644 7973
10 Quầy thuốc Trần Thị Thu Hiền Chợ Sao Đỏ, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, HD 0906 106 758
11 Quầy thuốc Lê Minh Thành Hùng Vương, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, HD 0903 277 073
12 Quầy thuốc Nguyễn Văn Hợp KDC Đại Tân, phường Hoàng Tân, TX Chí Linh, HD 0988 122 873
13 Quầy thuốc Phạm Khắc Oanh Số 7 Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, HD 03203 883 068
14 Quầy thuốc Vương Văn Đoàn Thị tứ Lê Lợi, xã Lê Lợi, TX Chí Linh, HD 0168 416 3268
15 Quầy thuốc Nguyễn Thị Nga Thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức, TX Chí Linh, HD 01292 161 868

Thành phố Hải Dương

STT

Tên quầy/đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc 6E Quầy 6E, Kiot 11, Bệnh viện Tỉnh 0168 755 1771
2 Quầy thuốc Phạm Thị Hồng Hạnh NT 74, Trần Hưng Đạo, TPHD 0948 926 868
3 Quầy thuốc 07 51 Tuệ Tĩnh, TPHD 0982 855 072
4 Quầy dược mỹ phẩm, TPCN cao cấp 144A Quang Trung, TPHD 0965 289 717
5 Quầy thuốc số 01 115 Nguyễn Hữu Cầu, TPHD 0168 485 4918
6 Quầy thuốc 06 32 phố Ga, TPHD 03203 854 368
7 Quầy thuốc 08 155 Chi Lăng, TPHD 0974 126 788
8 Quầy Phạm Loan 102 Chi Lăng, TPHD 0122 837 7565
9 Quầy Nguyễn Loan 102 Chi Lăng, TPHD 0914 503 060
10 Quầy số 14 246 Điện Biên Phủ, TPHD 0167 287 5602
11 QUẦY SỐ 28 10 LÝ THƯỜNG KIỆT - TPHD 03203851628
12 QUẦY SỐ 41 08 LÝ THƯỜNG KIỆT - TPHD 01695124846
13 QUẦY SỐ 45 74 TRẦN HƯNG ĐẠO - TPHD 03203852190
14 QUẦY SỐ 102 102 CHI LĂNG - TPHD  
15 QUẦY SỐ 44 QT 44  QUANG TRUNG - TPHD 0965289719

Chia sẻ

Sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Vai trò của nội tiết tố nữ estrogen với sắc đẹp & sức khỏe

Nội tiết tố nữ estrogen có vai trò quan trọng cho sức khỏe phụ nữ. Sự thiếu hụt estrogen khiến cơ thể có nhiều thay đổi...

Chi tiết...

Đặt câu hỏi

Gửi đi